Basisscholen binnenland blijven gesloten

Basisscholen binnenland blijven gesloten

29-04-2022

De basisscholen in het binnenland zullen vanwege de wateroverlast en slechte toegankelijkheid van de wegen vooralsnog niet op dinsdag 3 mei 2022 beginnen. Het definitieve besluit is op vrijdag 29 april 2022 genomen door de leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC). Er is hiervoor overlegd met de autoriteiten belast met de wateroverlast problematiek, de lokale gezagsdragers en het Platform van Schoolleiders Binnenland.

Het ministerie zal pas overgaan tot de opstart van de scholen als de fysieke veiligheid en de veiligheid met betrekking tot het onderwijsproces van de leerkrachten en leerlingen gegarandeerd zijn. Verder wil de departementsleiding de garantie, dat de kwaliteit van het onderwijs ook in het binnenland gewaarborgd blijft.

Eerder had de departementsleiding aangegeven, dat de scholen in het achterland afhankelijk van de situatie met betrekking tot de wateroverlast mogelijk op dinsdag 3 mei 2022 zouden beginnen. Het minOWC rekent op het begrip van de gemeenschap en volgt de situatie met betrekking tot de wateroverlast op de voet. De veiligheid van de leerlingen en leerkrachten blijft ontzettend belangrijk voor de departementsleiding.