OPENSTELLING VAN DE SCHOLEN OP ALLE NIVEAUS

OPENSTELLING VAN DE SCHOLEN OP ALLE NIVEAUS

07-01-2021

 

In goed overleg met de minister van Volksgezondheid is besloten de scholen in Suriname op alle niveaus weer open te stellen. Door een plotselinge stijging van de Covid-19 besmettingen is in de derde week van december 2020 de Kerstvakantie eerder ingegaan dan was vastgesteld. Vanwege de aanhoudende stijging van de besmettingen en sterfgevallen tengevolge van Covid-19 heeft de minister van Volksgezondheid advies gegeven de scholen in geheel Suriname langer gesloten te houden dan de eigenlijke datum van woensdag 6 januari 2019. Heden is besloten om de scholen op alle niveaus te weten de basisscholen, Voortgezet Onderwijs op Junioren niveau, Voorgezet Onderwijs op Senioren Niveau, Hoger Beroepsonderwijs instituten en de universiteit open te stellen op maandag 18 januari 2021. Aan de ouders en alle overige belanghebbenden wordt met nadruk gevraagd zich strikt te houden aan alle Covid -19 maatregelen en protocollen van de overheid.