Nieuwbakken Cultuurdirecteur pleit voor saamhorigheid

Nieuwbakken Cultuurdirecteur pleit voor saamhorigheid

26-09-2020

Het Directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft in Roseline Daan een nieuwe directeur. Zij trad op woensdag 23 september 2020 officieel in functie. In haar welkomsttoespraak riep zij het personeel op om saamhorig de toekomst in te gaan. Dit als echo op de pleiten van de verschillende vorige sprekers. “We hebben afgelopen maandag de Dag van Verbroedering gehad. Verbroedering, Integratie en Assimilatie waren de kernvoorden bij de herdenking. Ik zie eenheid als de kern van alle drie woorden. We gaan het samen met elkaar moeten doen,” aldus Daan. Zij ziet ook graag dat er niet meer in de achteruitkijkspiegel wordt gekeken. Het directoraat moet vooruit. Daan zegt vooral te zullen focussen op het materieel erfgoed. Zij wil manieren vinden om met het materieel erfgoed, zoals de musea en de historische panden, geld te vergaren voor de staatskas.
Directeur Natasja Bennanon hoopt op een goede samenwerking met haar nieuwe collega. Zij ziet graag dat het cultuurbeleid nog meer wordt verbonden met het onderwijsgebeuren. “Zo kunnen de kinderen zien dat cultuur meer dan muziek alleen is.”
Minister Marie Levens is zich bewust van de situatie de afgelopen periode op het directoraat. Zij is dus blij dat vrijwel alle medewerkers zijn komen opdagen om de nieuwe directeur welkom te heten. De bewindsvrouw belooft dat zaken met alle rust zullen worden aangepakt. Bovendien zal een ieder zijn of haar bijdrage kunnen leveren voor het formuleren van het te voeren beleid. “Er lopen hier mensen rond die al jaren met cultuur bezig zijn. We gaan naar die mensen luisteren, zodat zij helpen richting te geven aan het beleid.” NPS-voorzitter Gregory Rusland oppert wel dat een ieder zichtbaar en erkend moet zijn binnen het nieuw beleid.
De bond van de personeelsleden van het directoraat staat al klaar om haar ondersteuning te bieden. Ze geven aan weer hoop en vertrouwen te hebben in de leiding.