Verklaring Professor Mencke en Onderwijs minister Lilian Ferrier

Verklaring Professor Mencke en Onderwijs minister Lilian Ferrier

11-06-2019

Op initiatief van Professor Jack Mencke heeft de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Drs. Lilian Ferrier met hem op 8 mei 2019 een onderhoud gehad. Aanleiding voor het initiatief was de onduidelijkheid en verwarring die naar de mening van Mencke in de media en geledingen van de universiteitsgemeenschap ontstaan was, rondom zijn ontslag als voorzitter van het Universiteitsbestuur. Na meerdere aspecten van de gebeurtenissen en omstandigheden op de verschillende organen en instellingen van de universiteit uitvoerig te hebben besproken, hebben de Minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur en Mencke, met het doel om de rust en duidelijkheid op de universiteit te bevorderen, besloten om gezamenlijk het volgende te verklaren.

  1. Het ontslagbesluit is door de regering genomen op grond van beleidsoverwegingen en is beperkt tot het bestuur van de universiteit. Professor Mencke is in alle overige door hem beklede functies op de universiteit ongemoeid
  2. Nooit is gebleken of zijdens het ministerie overwogen dat Mencke bij enige financiele onregelmatigheid betrokken is De publiciteit rond de op enig moment gesignaleerde vermeende onregelmatigheden is ten onrechte met Mencke in verband gebracht.
  3. De minister en Mencke hechten eraan dat het IGSR en de PhD school in stand worden gehouden en verder uitgebouwd en dat Mencke daarbij voortgaand betrokken zal

 

Zowel de minister als Professor Mencke betuigen ten slotte hun instemming, dat in dezen de weg van constructieve dialoog is gekozen om gesignaleerde problemen op te lossen.