Start Prebachelor programma Academische Lerarenopleiding Suriname

Start Prebachelor programma Academische Lerarenopleiding Suriname

16-07-2019

BEKENDMAKING

Start Prebachelor programma Academische Lerarenopleiding Suriname

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur werkt aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In het kader hiervan worden voorbereidingen getroffen voor inschrijvingen voor de Academische Lerarenopleiding Suriname.

Deze opleiding start met een prebachelor programma, gevolgd door een bacheloropleiding. Het prebachelor programma duurt een jaar, terwijl de bacheloropleiding 3 jaar in beslag neemt. De Minister van Onderwijs heeft een Commissie geInstalleerd die belast is met de uitvoering van het prebachelor programma. Het programma bereidt afgestudeerde VOS-

studenten voor om optimaal deel te kunnen nemen aan de Academische Lerarenopleiding Suriname.

De algemene doelstellingen zijn:

  • De student inleiden in de vereiste kennis, vaardigheden en attitude voor een academisch opgeleide leraar
  • De student leren om competentiegericht om te gaan met de verworven kennis, vaardigheden en attitude.
  • De student aanleren om verworven kennis, vaardigheden en attitude op basaal wetenschappelijkJacademisch niveau toe te passen

Instroomeisen

Kandidaten moeten in het bezit zijn van een van de volgende diploma's:

  • VW0
  • Havo
  • PI (oud)/De Nieuwe Leerkracht
  • IMEAO
  • NATIN
  • Hoofdakte

Programma

Het programma beslaat vier leerlijnen: wetenschappelijke vorming, beroepsvorming,
algemene vorming en inleiding vak inhoud. Het collegejaar is opgedeeld in vier perioden van elk 10 weken: 7 collegeweken, 1 onderwijsvrije week, 1 tentamenweek en 1 hertentamenweek. Inschrijvingen

 

Inschrijvingen

De inschrijvingen vinden plaats in de tweede helft van augustus 2019. Hieraan voorafgaand zijn er twee (2) opendagen aan het einde van de maand juli 2019.

Start PreBachelor Programma

  • 1 november 2019

Byzonderheden volgen

Paramaribo, 15 juli 2019

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR