Regering geeft injectie aan opleidingen artsen

Regering geeft injectie aan opleidingen artsen

03-07-2019

De regering van de Republiek Suriname is voornemens 380 duizend usd dollar aan te wenden voor het upgraden van de faciliteiten van het Medisch Wetenschappelijk Instituut, alwaar medische studenten hun opleiding doorlopen. Dit besluit heeft president Bouterse in hoogst eigen persoon aangekondigd, omdat hij het hoognodig vindt dat het opleiden van artsen op het Surinaams grondgebied zo effectief en efficiƫnt mogelijk geschiedt. Het staatshoofd heeft op 2 juli 2019 een persconferentie belegd, waarbij hij samen met ministers is ingegaan op brandende vraagstukken.

Recent is door het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (OW&C) het aantal studenten dat in 2019 toegelaten zal worden tot de opleidingen Geneeskunde en Fysiotherapie van de Faculteit der Medische wetenschappen van zestig teruggebracht naar 20. Minister Lilian Ferrier van OW&C zegt dat op verzoek van het bestuur van MWI en de universiteit is geadviseerd om het numerus fixus terug te brengen naar zelfs 15, maar er is toch besloten te gaan naar 20.

De president is ingenomen met de betrokkenheid vanuit de samenleving bij de discussie over de hoogte van de numerus fixus. Dit naar aanleiding van het recent besluit op in 2019 de numerus fixus van 60 terug te brengen naar 20. Tijdens de persconferentie heeft het staatshoofd aangegeven dat na overleg met adviseurs besloten is het besluit terug te draaien naar 60. Er zullen tekortkomingen zijn, daarom drukt hij alle belanghebbende deze gezamenlijk op te vangen.

Minister Ferrier zegt dat het verhogen van de numerus fixus naar 60 in 2015 met zich heeft meegebracht dat er verstopping is ontstaan, vanwege verschillende uiteenlopende factoren. Nu zitten er 90 studenten in de klinische fase, een aantal dat zich is gaan ophopen, omdat er niet voldoende specialisten zijn die de studenten begeleiden. Dit brengt met zich mee dat een studie van zeven jaar tot tien jaar kan uitlopen, wat tot gevolg heeft dat er een veel te hogedruk wordt uitgeoefend op de begroting van het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur. De druk zal nog hoger worden wanneer Surinaamse studenten (beurzalen) naar Suriname terugkeren, om hun praktisch deel van de opleiding af te werken.