Promotie gezonde levenstijl onder kinderen

Promotie gezonde levenstijl onder kinderen

30-04-2019

De schrijver Frederika  Morpurgo, heeft het boek  “Hoe blijf ik gezond?” overhandigd aan Minister Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Denise Doelwijt, Natalie Goedschalk – Heerenveen, en Jenny Ashruf-Tjon Jaw Chong hebben ook meegewerkt aan de samenstelling van het boek. Zowel het boek als het onderzoek zijn totstand gekomen door ondersteuning van De Staatsolie N.V. en De Soroptimist International Club Paramaribo. Om het boek kindvriendelijk te schrijven, is de hulp van de schrijfster Ismene Krisnadath ingeroepen.

De minister heeft toegezegd dit boek te incorporeren in het curriculum van leerjaar 7 en 8 van de basis school. Het boek belicht alle aspecten van een gezonde levenstijl. Minister Ferrier is blij met het initiatief van de service club, omdat ze uit ervaring weet dat de jeugd nog teveel ongezonde voeding consumeert. Het is dus heel belangrijk de kinderen bewust te maken van de negatieve gevolgen hiervan op hun gezondheid.

“Hoe blijf ik Gezond?” zal samen met de ondersteuning van Basic Life Skills and Education, BSLE, worden opgenomen in het vakkenpakket. Om hieraan invulling te geven zijn er reeds stappen ondernomen. Er is reeds een pilotproject voor schoolontbijt gestart te Sunnypoint en Latourproject. Dit als ondersteuning van het project ‘Gezonde Schoolvoeding’

Dit boek is tot stand gekomen door een  landelijk schoolonderzoek naar de gezondheid van 6172 kinderen van leerjaar 7 en 8 van de lagere scholen. Het onderzoek werd gedaan tussen 2013 en 2017. De Soroptimist verrichte dit in samenwerking met Mylab, de Medische Faculteit van de Anton de Kom universiteit en het Bureau Openbare Gezondheidszorg.  Uit het resultaat bleek dat meer dan een kwart van de onderzochte kinderen boven het gewenste gewicht zijn en slechts 38% van hen buiten speelt.