PILOT 3- jarige HAVO dagopleiding

PILOT 3- jarige HAVO dagopleiding

02-08-2019

PILOT 3- jarige HAVO dagopleiding

Voor leerlingen van de muloscholen die geslaagd zijn voor het eindexamen, maar niet voor het toelatingsexamen VWO, HAVO, NATIN (VHN), biedt het Ministerie van Onderwijs,  Wetenschap en Cultuur de mogelijkheid het 3-jarig HAVO dag onderwijs te volgen vanaf het schooljaar 2019-2020 .

 

De 3- jarige HAVO dagopleiding is in de pilot bestemd voor circa 200 leerlingen en is opgedeeld in een basisjaar, een voor-examenjaar en een examenjaar.

Deze dagopleiding wordt op 3 scholen opgestart namelijk:

    1.  HAVO 3 aan de Leysweg no. 103 te Paramaribo;

  1. Scholengemeenschap Sanatan Dharm-HAVO aan de Pandit Paltan Tewarieweg 110, Livorno te Paramaribo;
  2. Christelijk HAVO aan de Nengrekopoestraat 1te Paramaribo.

Voor het schooljaar 2019 - 2020 zijn de inschrijvingen uitsluitend voor het basisjaar.

Instroomeisen:

  • Leerlingen in de leeftijdsklasse 15 t/ m 17 jaar die hun mulodiploma in het schooljaar 2018 - 2019 hebben
  • Een voldoend cijfer hebben gehaald voor het vak (minimaal het cijfer 6.0 als eindcijfer)

Inschrijving:

  • Op 15 en  16  augustus  2019 van  00  uur  v.m.  - 11.00 uur  v.m.  kunnen  de inschrijfformulieren afgehaald warden op school naar keuze.
  • Op 19 en 20 augustus 2019 van 00 uur v.m. - 11.00 uur v.m. is de inschrijving

t.b.v. de 3-jarige HAVO dagopleiding.

 

Voor nadere informatie kan contact warden opgenomen met de afdeling Inspectie Voortgezet Onderwijs op Senioren niveau aan de Dr. S. Kafiluddistraat 117-123 op de telefoonnummers : 08819672 of 08795517