MINOWC onderweg naar Performance Excellence

MINOWC onderweg naar Performance Excellence

23-05-2019

Minister Lilian Ferrier van het ministerie van Onderwijs Wetenschappen en Cultuur (MINOWC), heeft als follow-up op de recentelijk gehouden “onderwijsdialoog” het startsein gegeven voor de workshop “Performance Excellence”. Dit zal de kwaliteitsverbetering op het ministerie teweeg moeten brengen. De workshop duurt 3 dagen en werd geopend op vrijdag 17 mei. De onderwijsminister bracht de directie, afdelingshoofden en personeel bijeen om een ‘nul meeting’ te doen. “Het is belangrijk om een beginstandpunt te hebben, van waaruit gewerkt kan worden aan de verbetering,” aldus de bewindsvrouw.

Ze noemde de workshop een geweldige kans en gelegenheid voor de participanten om te helpen het proces te ondersteunen. Ferrier drukte het personeel op het hart zo eerlijk mogelijk de ‘nul meeting’ te doen. Hoe beter het beeld van de huidige situatie immers is, hoe beter het verbeteringstraject kan worden bepaald.

De inleiding werd verzorgd door Dennis de Keyser. Hij gaf een uiteenzetting over het model van overheidsmanagement, namelijk het Baldrige Performance Excellence model. De versie voor het onderwijs zou volgens hem onder alle omstandigheden kunnen worden uitgevoerd. Het model is nu de internationale standaard voor het verhogen van de dienstverlening binnen verschillende type organisaties.

Het MINOWC zit in een traject van kwaliteitsverbetering. Tot heden is er bijkans 100 miljoen Amerikaanse dollar hieraan uitgegeven middels leningen van de Inter-American Development Bank (IDB). De samenwerking met de IDB zal voortgezet worden om zo een continue lijn van kwaliteitsonderwijs te realiseren en garanderen. Minister Ferrier is drukdoende het concept “Leerplichtwet” voor het basisonderwijs en het VOJ voor te bereiden. Ze ziet graag dat de wet nog voor het reces van het parlement wordt aangeboden.