LEERKRACHTEN JUICHEN ONDERWIJSVERNIEUWING TOE

LEERKRACHTEN JUICHEN ONDERWIJSVERNIEUWING TOE

18-06-2019

Minister Lilian Ferrier heeft de ruim 90 leerkrachten van een aantal scholen uit Coronie en Nickerie van het zevende leerjaar tijdens de opening van het Basic Education, Science,Technology, Reading, Engineering, Arts and Mathematics Improvement of the Next  Generation, BESTREAMING, programma, opgeroepen om zichzelf helemaal leeg te maken, zodat zij voldoende nieuwe informatie tot zich nemen dat voor alle scholen zal gelden. De opening vond plaats op zaterdag 15 juni 2019 in het Cultureel Centrum Nickerie(CCN). Dit innovatief programma van het Ministerie, welke onderdeel is van het BEIP 2nd programma, wordt in samenwerking met de afdeling Curriculum Ontwikkeling en in consultatie met het centrum voor nascholing in Suriname, CENASU, uitgevoerd.

 

Professor Padhu Seshaiyer, academisch coördinator BESTREAMING, zei:” geef het kind geen probleem om op te lossen, maar geef hem de tools om het probleem op te lossen”. Hij laat leerlingen kennis maken met carriѐre mogelijkheden in wetenschap en techniek. Onderwijs Inspecteur Dennis Malone die ook aanwezig was bij de workshop, zegt dat wij moeten meegaan met de ontwikkelingen. Wij hebben een behoorlijke achterstand. Door middel van trainingen en workshops is er een aanzet gegeven en nu moet er beleid hierop komen, zodat dit voor lange duur is. Deze methode is echt een learning by doing methode, wat inhoud dat het kind echt bezig moet zijn om te kunnen ontdekken.

De leerkrachten van Coronie en Nickerie juichen deze onderwijsvernieuwing toe. Zij zijn er klaar voor om af te stappen van de traditionele methode. Zij hadden reeds differentiatie moeten toepassen bij de lesmethode die nog wordt gehanteerd, maar dit is niet helemaal tot zijn recht gekomen. Door gedifferentieerd te werken bereik je alle niveau’s. Er zijn een aantal leerkrachten die deze differentiatie wel  hebben toegepast op een laag pitje en de voordelen  hiervan hebben gezien. Zij hadden minder zittenblijvers. Wat nog een uitdaging is bij het toepassen van deze nieuwe methode, is het gebonden zijn aan tijd, waardoor je geen ruimte hebt voor de minder snelle leerlingen.

Volgens de bewindsvrouwe heeft deze vernieuwing van het onderwijsstructuur reeds 40 jaar geleden moeten plaatsvinden. De vernieuwing wordt nu gefinaliseerd. De onderwijs curricula worden ook herschreven en de rol van onderwijsgevenden wordt helemaal veranderd. De leerlingen hebben andere uitdagingen nodig en zullen veel leren door zelf te doen. De leerkrachten die reeds getraind zijn, boeken hele mooie resultaten met de leerlingen. Suriname heeft geen kinderen nodig die dingen uit hun hoofd leren, maar kinderen die inzicht hebben, kritisch denken, zelf onderzoeken en die dingen kunnen oplossen, samen kunnen werken en kunnen communiceren. Er moet hen nieuwe competenties worden aangeleerd. Tijdens de expo zijn er voorbeelden geweest van breuken, eerlijk verdelen, maar ook informatie over landbouw en het gebruik van chemicaliën en het gevolg.