INSCHRIJVING VAN VH(N)* EN EIND MULO GESLAAGDEN OP DE VOS SCHOLEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2019-2020

INSCHRIJVING VAN VH(N)* EN EIND MULO GESLAAGDEN OP DE VOS SCHOLEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2019-2020

02-08-2019

De leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft besloten om iedere leerling de mogelijkheid te bieden zich digitaal aan te melden voor een middelbare school naar keuze afhankelijk van de opvangcapaciteit van de gekozen school. Om deze digitale aanmelding een vlot verloop te doen hebben, geeft het ministerie enkele richtlijnen mee.

Richtlijnen:

De keuze van de school dient in afstemming met de ouders te geschieden. Leerlingen mogen zich maar voor een (1) VOS schooltype registreren.

Meerdere online aanmeldingen op naam van dezelfde leerling/ examennummer verhoogt de kansen niet voor plaatsing op dezelf de school, aangezien het systeem slechts de 1ste aanmelding registreert.

Voor de leerlingen uit de districten waar geen middelbare school staat, geldt de algemene decentralisatiegedachte en wel dat zij kiezen voor een VOS-school dichtbij hun woonplaats of aangrenzend district.

Voor leerlingen die verhuizen naar een antler district geldt, dat gekozen wordt voor een VOS-school in het district waar zij zich zullen vestigen.

De IMEAO-scholen, Pedagogische Instituten, Scholengemeenschap MAHO, Scholengemeenschap Nickerie en Scholengemeenschap Tamanredjo ZIJn uitgesloten van deze digitale aanmeldingsprocedure.

AANMELDINGSINSTRUCTIES VOOR DE GESLAAGDE LEERLING

 Benodigdheden : uitslagbriefje en internetverbinding (WiFi)

 1. Maak een e-mailadres aan (als je die nog niet hebt)
 2. In de adressenbalk van de webbrowser vul je het volgende adres in zoals het hier staat: goo.gl/vBGioZ
 3. Het formulier Aanmelding VOS schooljaar 2019/2020 gaat
 4. Vul jouw e-mailadres, examennummer en alle andere verplichte velden
 5. Klik op Het tweede deel van het formulier met de VOS-scholen gaat open.
 6. Klik op eerste en tweede keus bij de VOS-school waar je naar toe
 7. Klik SUBMIT
 8. Je wordt  bedankt   voor    de  aanmelding.  De  bevestiging   wordt   per   e-mail

 

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE MULO SCHOOLLEIDER/GESLAAGDE LEERLING

 1. De online :registratie vangt aan op vrijdag 02 augustus 2019 om 11.00 uur m. en eindigt op woensdag 06 augustus 2019 om 24.00 uur.
 2. Op 14 augustus wordt de uitslag van de toewijzing per e-mail naar de leerlingen gestuurd en u ontvangt ook een lijst met de toewijzingen van leerlingen van uw De VOS-scholen krijgen de lijst van de toegewezen leerlingen.
 3. Op 15 en 16 augustus 2019 van 00 uur v.m. - 11.00 uur v.m. kunnen de inschrijfformulieren af gehaald worden op de toegewezen VOS-school.
 4. Op 19 en 20 augustus 2019 van 00 uur v.m. - 11.00 uur v.m. is de inschrijving op de VOS-school.
 5. Benodigdheden bij de inschrijving:
  • inschrijfformulier
  • 2 recente pasf oto's
  • een CBB uittreksel
  • kopie diploma
  • kopie cijferlijst
  • kopie toelatingsbewijs
 6. Herexamen kandidaten kunnen zich registreren via het online formulier vanaf vrijdag 23 augustus 2019 om 11.00 uur m. tot en met zaterdag 24 augustus 2019 om 24.00 uur.
 7. Op maandag 25 augustus wordt de toewijzing gemeld aan de leerling, de VOJ­ en de VOS-school.
 8. Op 26 augustus 2019 van 00 uur v.m. - 11.00 uur v.m. kunnen de inschrijfformulieren af gehaald worden op de toegewezen VOS-school.
 9. Inschrijving voor herexamen kandidaten is mogelijk op dinsdag 27 augustus 2019 van 8.00 uur m. -12.00 uur n.m.

 

Opmerking:

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de af deling lnspectie Voortgezet Onderwijs op Senioren niveau aan de Dr. S. Kafiluddistraat 117-123 op de telefoonnummers: 08819672 of 08795517

Wij  hopen  u  hiermee  voldoende  te  hebben  gelnf ormeerd  en  rekenen  op  uw medewerking de inschrijvingen op een vlotte wijze te laten verlopen.

*VH(N)

VH = VWO/ HAVO voor geslaagden van 3e en 4e leerjaar MULO

N   = NATIN slechts voor geslaagden van 4e leerjaar MULO B