IDB oriëntatie missie onderdeel hervorming onderwijs

IDB oriëntatie missie onderdeel hervorming onderwijs

04-06-2019

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is bezig het vervolgtraject voor de hervorming van het totaal onderwijs voor te bereiden. Dit doet zij samen met vertegenwoordigers van de Inter-Amerikaanse OntwikkelingsBank (IDB), die voor een tweede missie in Suriname vertoeven van 3 tot en met 7 juni 2019. Minister Lilian Ferrier zegt dat er in januari al een missie was, die zich voornamelijk richte op verkenning en identificatie.  “Nu worden er oriëntatie bezoeken gedaan om na te gaan wat de stand van zaken is van het ministerie. Hierna worden afspraken gemaakt over wat het traject zal zijn om verder te gaan met het verbeteren van het onderwijs,” aldus de bewindsvrouw.

MINOWC heeft al stappen gemaakt in de richting van vernieuwing van het onderwijs. Enkele projecten zijn nog gaande. “We hebben gehad BEIP 1 en 2 voor het basisonderwijs, STES voor het VOJ en TVET en ETVET voor het beroepsonderwijs. We zijn ook bezig met de wetgeving voor het primair en secundair onderwijs.  Deze missie moet garanderen dat de continuïteit er is,” aldus minister Ferrier. Ze gaf aan dat zaken die niet zijn opgenomen bij voorgaande en huidige projecten dit te bespreken met de IDB om ook opgenomen te worden.  De ontwikkeling van de Early Childhood Educatie, de overgang van het basisonderwijs naar het VOJ en de aansluiting van het beroeps- en technisch onderwijs, vallen hieronder.

De samenwerking van het ministerie en de denominaties, is ook een belangrijk punt van bespreking. De minister ziet graag dat de huidige afspraken, zo ook het subsidiebesluit uit 1939 herzien worden. Samen met de Stichting Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS) zal worden nagegaan hoe de samenwerking eruit moet zien. Zij staan op 4 juni op agenda tijdens de missie.

Vanuit de IDB zijn er al 3 componenten bepaald voor deze oriëntatie missie aan de hand van hun eerste bezoek in januari. Het eerste component betreft de ontwikkeling van nieuw curriculum voor het leerjaar 9, 10 en 11 (1e, 2e en 3e klas VOJ). Het tweede doelt op het verkrijgen van inclusief onderwijs voor het binnenland en de regulering van de voorschoolse educatie en het speciaal onderwijs. De digitale transformatie van het MINOWC valt onder het derde component. Aan de hand van het resultaat van deze missie zullen de componenten aangevuld en/of aangepast worden. Dit project wordt ook in samenwerking met het Ministerie van Financien uitgevoerd.