Governor CBvS bezoekt Minsterie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur

11-07-2019

Minister Lilian Ferrier, mw. Natascha Bennanon en mw. Ormskirk hebben tijdens het bezoek van de governor van de Centrale Bank van Suriname aan het ministerie gesproken over samenwerking inzake hbo-opleidingen. Dit bezoek vond plaats op maandag 8 juli 2019. Er werd specifiek gesproken over de studierichting accountant juristen. De mogelijkheid om meer studenten naar het buitenland te sturen om zich te specialiseren kwam ook aan de orde. De minister zowel de governor bekijken hoe de samenwerking vorm te geven.