BEKENDMAKING betreffende inschrijving van VH(N)* en EIND MULO geslaagden op de VOS scholen voor het schooljaar 2019-2020

BEKENDMAKING betreffende inschrijving van VH(N)* en EIND MULO geslaagden op de VOS scholen voor het schooljaar 2019-2020

26-07-2019

De leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft besloten om iedere leerling de mogelijkheid te bieden zich digitaal aan te melden voor een middelbare school naar keuze afhankelijk van de opvangcapaciteit van de gekozen school. Om deze digitale aanmelding een vlot verloop te doen hebben, geeft het ministerie enkele richtlijnen mee.

Richtlijnen:

De keuze van de school dient in afstemming met de ouders te geschieden. Leerlingen mogen zich maar voor een (1) VOS schooltype registreren.

Meerdere online aanmeldingen op naam van dezelfde leerling/ examennummer verhoogt de kansen niet voor plaatsing op dezelf de school, aangezien het systeem slechts de 1ste aanmelding registreert.

Voor de leerlingen uit de districten waar geen middelbare school staat, geldt de algemene decentralisatiegedachte en wel dat zij kiezen voor een VOS-school dichtbij hun woonplaats of aangrenzend district.

Voor leerlingen die verhuizen naar een antler district geldt, dat gekozen wordt voor een VOS-school in het district waar zij zich zullen vestigen.

De IMEAO-scholen, Pedagogische Instituten, Scholengemeenschap MAHO, Scholengemeenschap Nickerie en Scholengemeenschap Tamanredjo ZIJn uitgesloten van deze digitale aanmeldingsprocedure.

AANMELDINGSINSTRUCTIES VOOR DE GESLAAGDE LEERLING

Benodigdheden : uitslagbriefje en internetverbinding (WiFi)

1.  Maak een e-mailadres aan (als je die nog niet hebt)

  1. In de adressenbalk van de webbrowser vul je het volgende adres in zoals het hier staat: gJ/vBGioZ

  2. Het formulier Aanmelding VOS schooljaar 2019/2020 gaat

4.  Vul jouw e-mailadres, examennummer en alle andere verplichte velden in.

  1. Klik op Het tweede deel van het formulier met de VOS-scholen gaat open.

  2. Klik op eerste en tweede keus bij de VOS-school waar je naar toe

  3. Klik SUBMIT

8.  Je  wordt  bedankt   voor      de  aanmelding.  De  bevestiging   wordt   per   e-mail gestuurd.