ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE MULO SCHOOLLEIDER/GESLAAGDE LEERLING

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE MULO SCHOOLLEIDER/GESLAAGDE LEERLING

26-07-2019

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE MULO SCHOOLLEIDER/GESLAAGDE LEERLING

 1. De online :registratie vangt aan op vrijdag 02 augustus 2019 om 11.00 uur m. en eindigt op woensdag 06 augustus 2019 om 24.00 uur.
 2. Op 14 augustus wordt de uitslag van de toewijzing per e-mail naar de leerlingen gestuurd en u ontvangt ook een lijst met de toewijzingen van leerlingen van uw De VOS-scholen krijgen de lijst van de toegewezen leerlingen.
 3. Op 15 en 16 augustus 2019 van 00 uur v.m. - 11.00 uur v.m. kunnen de inschrijfformulieren af gehaald worden op de toegewezen VOS-school.
 4. Op 19 en 20 augustus 2019 van 00 uur v.m. - 11.00 uur v.m. is de inschrijving op de VOS-school.
 5. Benodigdheden bij de inschrijving:
  • inschrijfformulier
  • 2 recente pasf oto's
  • een CBB uittreksel
  • kopie diploma
  • kopie cijferlijst
  • kopie toelatingsbewijs
 6. Herexamen kandidaten kunnen zich registreren via het online formulier vanaf vrijdag 23 augustus 2019 om 11.00 uur m. tot en met zaterdag 24 augustus 2019 om 24.00 uur.
 7. Op maandag 25 augustus wordt de toewijzing gemeld aan de leerling, de VOJ­ en de VOS-school.
 8. Op 26 augustus 2019 van 00 uur v.m. - 11.00 uur v.m. kunnen de inschrijfformulieren af gehaald worden op de toegewezen VOS-school.
 9. Inschrijving voor herexamen kandidaten is mogelijk op dinsdag 27 augustus 2019 van 8.00 uur m. -12.00 uur n.m.

Opmerking:

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de af deling lnspectie Voortgezet Onderwijs op Senioren niveau aan de Dr. S. Kafiluddistraat 117-123 op de telefoonnummers: 08819672 of 08795517

Wij  hopen  u  hiermee  voldoende  te  hebben  gelnf ormeerd  en  rekenen  op  uw medewerking de inschrijvingen op een vlotte wijze te laten verlopen.

 

*VH(N)

VH = VWO/ HAVO voor geslaagden van 3e en 4e leerjaar MULO

N   = NATIN slechts voor geslaagden van 4e leerjaar MULO B