Onderwijsminister Lilian Ferrier geëerd met Mensenrechten Award

In verband met de jaarlijkse herdenking van de 'Dag van de rechten van de mens' op 10 december is de Human Rights Award toegekend aan drs. Lilian Ferrier. Dit als erkenning voor haar aanhoudende inzet voor de ontwikkeling van kinderrechten in Suriname.
SCHOOLLEIDERS VAN HET LBO PRESENTEREN NETWERK RESULTATEN

SCHOOLLEIDERS VAN HET LBO PRESENTEREN NETWERK RESULTATEN

Het landelijk systeem van LBO-schoolleidernetwerken (SLN) deelt resultaten van het tweede netwerkjaar. Ervaringen en een aantal tips om gemeenschappelijke uitdagingen in de LBO scholen aan te pakken werden met de leden en stakeholders uit het beroepsonderwijsveld in Suriname gedeeld . Na evaluatie worden de positieve elementen meegenomen in het nieuwe netwerkjaar 2019-2020.
Kwaliteitsverbetering beroepsonderwijs

Kwaliteitsverbetering beroepsonderwijs

De Lerarenopleiding Beroepsonderwijs (Lobo), werkt aan verbeteren van de kwaliteit van de opleiding. Lobo gaat voor het afleveren van leraren aan het LBO onderwijs die leerlingen gaan opleiden om zelfstandig deel te nemen aan de arbeidsmarkt.
O.S. Mastklimmenstraat kindvriendelijker na renovatie

O.S. Mastklimmenstraat kindvriendelijker na renovatie

Het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur propageert kindvriendelijke scholen. Een goede omgeving stimuleert het leerproces en de produktiviteit van elk mens.
Vertrekkende bursalen maken grote sprong vooruit

Vertrekkende bursalen maken grote sprong vooruit

De volksrepubliek China stelt zowel studiebeurzen  als beurzen voor korte trainingen en cursussen ter beschikking. Personen die hiervan gebruik maken kunnen een bijdrage leveren voor capaciteitsversterking binnen verschillende werkgebieden.
Bredere samenwerking tussen Suriname en Indonesiё op het gebied van onderwijs

Bredere samenwerking tussen Suriname en Indonesiё op het gebied van onderwijs

De minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, heeft op 20 augustus 2019 een 11-man sterke parlementaire delegatie uit de Republiek Indonesië ontvangen. De delegatie onder leiding van de vicevoorzitter van het parlement, Utut Adianto, bracht een beleefdheidsbezoek aan de minister van Onderwijs, met als doel de samenwerking tussen Suriname en Indonesië te verbreden en de vriendschapsbanden nog meer te gaan versterken.
Ambassadeur Azerbeidzjan brengt bezoek aan minister Ferrier van Onderwijs

Ambassadeur Azerbeidzjan brengt bezoek aan minister Ferrier van Onderwijs

Op vrijdag 23 augustus 2019 is ambassadeur zijne excellentie Elkhan Polukhov van de Republiek Azerbeidzjan, voor de tweede maal op bezoek geweest bij minister Lilian Ferrier van Onderwijs Wetenschap en Cultuur.