HOME

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

 

 

 

 

 

 

 
NIEUWSBERICHTEN
Officiële ingebruikname van praktijklokalen op STS Nickerie

Officiële ingebruikname van praktijklokalen op STS Nickerie

Op zondag 26 juni 2022, zal de officiële ingebruikname van vier praktijklokalen van de LBO Surinaamse Technische School Nickerie (LBO STS Nickerie) plaatsvinden. De opening zal geschieden door de President van de Republiek Suriname, Z.E. Chandrikapersad Santokhi. Dit in aanwezigheid van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, H.E. Marie Levens. Als onderdeel van het Technical and Vocational Education and Training (TVET) project dat momenteel door het MinOWC wordt uitgevoerd is de realisatie van vier praktijklokalen van LBO STS Nickerie tot stand gekomen.
MinOWC houdt consultatieronde met VOJ-schoolleiders

MinOWC houdt consultatieronde met VOJ-schoolleiders

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) is bezig het onderwijsveld te consulteren voor de evaluatie en continuering van de vernieuwing binnen het onderwijs. Het was op donderdag 9 juni 2022 de beurt aan de schoolleiders van de scholen van het Voortgezet Onderwijs op Juniorenniveau. Er is onder andere gesproken over het leerjaar 9, Mulo C en de examens in het leerjaar 10 en het VOJ-eindexamen.
Albino’s hebben ook recht op kwaliteitsvol onderwijs

Albino’s hebben ook recht op kwaliteitsvol onderwijs

“Laat niemand je pesten of discrimineren,” is de boodschap van mw. Josephine Doerasim-Wongsodikromo, hoofd van de afdeling Begeleiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) in verband met de Internationale Dag van het Albinisme, op maandag 13 juni 2022. Op de OS Mastklimmenstraat is Gevinlha Mahes in de bloemetjes gezet door het Nationaal Albino’s Platform Suriname (NAPS). Namens de departementsleiding feliciteerde mw. Doerasim-Wongsodikromo de Albino’s met deze bijzondere dag.
Delegatie minOWC oriënteert zich in ondergelopen gebieden binnenland

Delegatie minOWC oriënteert zich in ondergelopen gebieden binnenland

Een delegatie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) bestaande uit de taskforce en het Bureau Onderwijs Binnenland (BOB) heeft onlangs een oriëntatiebezoek gebracht aan de ondergelopen scholen in de gebieden Brokopondo en Boven-Suriname. Na de paasvakantie zijn de scholen in deze gebieden niet opengesteld. De reden hiertoe is dat het ministerie heeft gekeken naar de wateroverlast, maar ook de ingrijpende gevolgen daarvan zoals de ondergelopen looppaden, het drinkwaterprobleem, de infrastructuur naar de scholen toe en ondergelopen dorpen van waaruit de leerlingen de school moeten bereiken.
Holland Baroque orkest en School voor Jong Talent Suriname treden op voor minister Levens en staf

Holland Baroque orkest en School voor Jong Talent Suriname treden op voor minister Levens en staf

De School voor Jong talent Suriname heeft onlangs samen met de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium Den Haag Jong KC en het Holland Baroque orkest opgetreden voor minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) en haar staf. De leerlingen hebben samen met twee oud-leerlingen van de Kathedrale Koorschool Suriname, Arturo den Hartog en Lucretia Starke, enkele liederen ten gehore gebracht met begeleiding van het orkest. Vooral het lied ‘Lolo mi boto’ viel enorm in de smaak en is dan ook tweemaal voorgedragen.
Leerkrachten leerjaar 9 in Nickerie vervolgen trainingen in ontwikkelingsgericht onderwijs

Leerkrachten leerjaar 9 in Nickerie vervolgen trainingen in ontwikkelingsgericht onderwijs

Een groep van 45 leerkrachten in Nickerie heeft de afgelopen week actief kunnen participeren in de derde module van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Deze module stond in het licht van het ontwerpen van betekenisvolle leeractiviteiten voor de brede ontwikkeling van leerlingen van leerjaar 9.
MinOWC gestart met pilot Schoolvoedingsproject

MinOWC gestart met pilot Schoolvoedingsproject

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) is de vorige maand gestart met een pilot Schoolvoedingsproject. Twee keer per week zal er fruit worden verstrekt aan de 42 scholen, die voor de pilot zijn geselecteerd. De selectie is op basis van de behoefte, die door de schoolleiders zelf is aangegeven. De formele start van het project werd op maandag 9 mei 2022 gedaan op de Openbare School R. A. Tammenga door de directeur van het Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) mw. Sherida Zalman-Bergraaf.
Ministerie van Onderwijs evalueert vernieuwingen binnen het onderwijs

Ministerie van Onderwijs evalueert vernieuwingen binnen het onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) heeft als onderdeel van de vernieuwing binnen het onderwijs onlangs samen met verschillende afdelingen van het departement een evaluatiemoment gehouden, waarbij het onderwijs in ontwikkelingsperspectief werd bekeken.
Minister Levens ontvangt IDB division chief Tatiana Gallego

Minister Levens ontvangt IDB division chief Tatiana Gallego

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC), heeft onlangs de division chief van de Housing and Urban Development van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) Tatiana Gallego op bezoek gehad. De division chief legt momenteel samen met haar team oriëntatiebezoeken af bij verschillende belanghebbenden in verband met het vervolgproject van de Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP). Tijdens het bezoek aan de minister is er vooral van gedachten gewisseld over de ervaringen, de stand van zaken en potentie van de houten binnenstad.
VOJ-scholen Brokopondo en Marowijne wel open op 3 mei; scholen Sipalwini blijven gesloten

VOJ-scholen Brokopondo en Marowijne wel open op 3 mei; scholen Sipalwini blijven gesloten

De leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) heeft besloten om op dinsdag 3 mei 2022 normaal met de lessen te beginnen op de VOJ-scholen in de districten Brokopondo en Marowijne. Deze scholen zijn wel toegankelijk, waardoor er geen reden is om de schooldeuren van deze onderwijsinstellingen nog langer gesloten te houden.
Basisscholen binnenland blijven gesloten

Basisscholen binnenland blijven gesloten

De basisscholen in het binnenland zullen vanwege de wateroverlast en slechte toegankelijkheid van de wegen vooralsnog niet op dinsdag 3 mei 2022 beginnen. Het definitieve besluit is op vrijdag 29 april 2022 genomen door de leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC). Er is hiervoor overlegd met de autoriteiten belast met de wateroverlast problematiek, de lokale gezagsdragers en het Platform van Schoolleiders Binnenland.
Minister Levens en staf ontvangen ambtelijke verkenningsmissie van onderwijs uit Nederland

Minister Levens en staf ontvangen ambtelijke verkenningsmissie van onderwijs uit Nederland

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) en haar staf hebben een ambtelijke verkenningsmissie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uit Nederland ontvangen. Er is gesproken over het uitdiepen van de samenwerking op onderwijsgebied tussen beide landen. Op kleine schaal wordt er wel samengewerkt met individuele personen en of organisaties, maar met OCW moet de samenwerking op gang komen.
Wereldbank doelt op verbetering menselijk vermogen via onderwijs

Wereldbank doelt op verbetering menselijk vermogen via onderwijs

De Wereldbank wil zich nu inzetten voor de verbetering van het menselijk vermogen en wel via onderwijs en volksgezondheid. Dit kwam naar voren tijdens het bezoek van een delegatie van de organisatie aan minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Doretti Diletta, nieuwbakken Resident Representative voor Suriname en Guyana, zegt dat er plannen zijn voor ondersteuning voor het geheel onderwijssysteem.
Praktijklokalen LBO Meerzorg vervullen multifunctionele rol

Praktijklokalen LBO Meerzorg vervullen multifunctionele rol

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) heeft in het kader van de verbetering en vernieuwing van het Lager Beroepsonderwijs (LBO) op donderdag 7 april 2022 officieel vier praktijklokalen van LBO Meerzorg in gebruik genomen. In verband met het Technical and Vocational Education and Training (TVET)-project, dat het minOWC thans uitvoert worden 39 praktijklokalen voorzien van machines in verschillende districten op twaalf scholen.
Comité Herdenking Slavernij benadert minOWC voor samenwerking

Comité Herdenking Slavernij benadert minOWC voor samenwerking

Het Nationaal Comité Herdenking Slavernij en Onderzoek naar de gevolgen van het Slavernijverleden was onlangs op audiëntie bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC).De delegatie bestond uit de voorzitter Johan Roozer, Harry Mungra, Rosita Leeflang, Siegmien Staphorst en Tamirah van der Leuv.Het comité bracht een bezoek aan het ministerie voor een samenwerking. Dit voor onder meer de uitvoering van de Herstelbetalingen die door de Caricomlanden zijn overeengekomen.