Overheid


Toezichthoudende Organen

De regering bestaat volgens de Grondwet uit de president, de vicepresident en de Raad van Ministers. In de dagelijkse werkzaamheden wordt de regering bijgestaan door diverse organen die adviesgevend of toezichthoudend optreden. De toezichthoudende organen zijn allen vanuit de grondwet verplicht. De volgende organen treden toezichthoudend op naar het regeringsbeleid: