DIRECTORAAT ONDERWIJS

Het Directoraat Onderwijs is verantwoordelijk voor onder andere:

-          Alle zaken die betrekking hebben op het onderwijs en opleidingen.

-          Het toezicht op speciaal onderwijs

-          Wetenschap en technologie

-          Het bevorderen van alfabetisme

-          Bibliotheken

-          Studiefaciliteiten

Het Directoraat Onderwijs is belast met de uitvoering en controle van het onderwijs en bestaat uit de afdelingen:

- Bureau Lager Onderwijs;

- Bureau Voortgezet Onderwijs;

- Bureau Speciaal Onderwijs;

- Algemeen Onderwijs Bibliotheek;

- Examenbureau;

- Bureau Onderwijs Binnenland;

- Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten;

- Inspectie Basisonderwijs;

- Inspectie Voortgezet Onderwijs op Junioren niveau;

- Inspectie Voortgezet Onderwijs op Senioren niveau.