DIRECTORAAT CULTUUR

Het Nationaal Cultuurbeleid

Kader en Uitgangspunten 

Visie

Met de Surinaamse multiculturele- en plurale samenleving als gegeven, is cultuur de krachtige en dynamische bron die alles te maken heeft met de ontwikkeling van de Surinaamse mens en de Surinaamse natie.

Missie

Het bevorderen van het respect, het behoud en de bescherming van de grote en rijke verscheidenheid aan culturele normen en waarden dient als basis bij de ontwikkeling en versterking van de Surinaamse culturele identiteit.

Het scheppen van basisvoorwaarden voor een gunstig kunst- en cultuurklimaat die kunstenaars en artiesten uitdagen om de eigen culturele en creatieve grenzen te ontdekken, te verleggen en gestalte te geven.

Het zorgdragen voor de conservering, de ontwikkeling en de veredeling van het Surinaams cultureel erfgoed. 

Doel

Het cultuurbeleid is gericht op:

  • duurzame nationale ontwikkeling waarbij cultuur de centrale rol vervult;
  • het leggen van interculturele ontmoetingen in alle geledingen van de cultuurbeoefening in ons land, zodat de beleving van onze culturele diversiteit over de volle breedte zichtbaar en voelbaar wordt.

Het doel van het cultuurbeleid is

  • om de innerlijke waardigheid van de Surinaamse mens te veredelen en te verheffen;
  • om beleidslijnen te ontwikkelen die gericht zijn op de creatieve verscheidenheid en aanvaarding en die tegemoet komen aan de noden en behoeften van alle groepen.