DIRECTORAAT ONDERWIJS

 Het directoraat Onderwijs omvat de zeven hoofdafdelingen te weten:

  1. De hoofdafdeling Onderwijs, die verantwoordelijk is voor de implementatie en inspectie van onderwijs in het algemeen.
  2. De hoofdafdeling Administratieve Diensten, die onder andere verantwoordelijk is voor het personeel en de financiële zaken.
  3. De hoofdafdeling Ontwikkelingsdienst, die onder andere verantwoordelijk is voor onderwijsvernieuwingen.
  4. De hoofdafdeling Technische Diensten, die onder andere verantwoordelijk is voor de technische ondersteuning bij de implementatie van onderwijsactiviteiten.
  5. De hoofdafdeling Leermiddelen, Productie en Distributie.
  6. De hoofdafdeling Beroepsgericht Onderwijs.
  7. De hoofdafdeling Educatieve Studentenopvangcentra.

Het directoraat Onderwijs is verantwoordelijk voor onder andere:

-          Alle zaken die betrekking hebben op onderwijs en opleiding

-          Het toezicht op speciaal onderwijs

-          Wetenschap en technologie

-          Het bevorderen van alfabetisme

-          Bibliotheken

-          Studiefaciliteiten

De hoofdafdeling Onderwijs is belast met de uitvoering en controle van het onderwijs en bestaat uit de afdelingen:

- Bureau Lager Onderwijs;

- Bureau Voortgezet Onderwijs;

- Bureau Speciaal Onderwijs;

- Algemeen Onderwijs Bibliotheek;

- Examenbureau;

- Bureau Onderwijs Binnenland;

- Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten;

- Inspectie Basisonderwijs;

- Inspectie Voortgezet Onderwijs op Junioren niveau;

- Inspectie Voortgezet Onderwijs op Senioren niveau.