Directoraten

Het Miniterie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC), bestaat sinds mei 2010 uit twee directoraten te weten:

1. Het directoraat Onderwijs

2. Het directoraat Cultuur