SCHOOLEIDERS EN BEGELEIDERS ONTVANGEN CERTIFICAAT NA CAPACITEITS TRAINING

SCHOOLEIDERS EN BEGELEIDERS ONTVANGEN CERTIFICAAT NA CAPACITEITS TRAINING

15-11-2021

Het Bureau Voortgezet Onderwijs Junioren van het ministerie van Onderwijs Wetenshap en Cultuur is in mei dit jaar  van start gegaan met de capaciteitsversterking van begeleiders en schoolleiders van 45 openbare Mulo scholen uit de districten Paramaribo,Wanica, Commewijne, Para en Saramacca.

Het doel van dit project is om de kwalitieit binnen het onderwijs te verbeteren. Gisteren is het project afgerond en hebben de participanten een certificaat ontvangen.

Het project heeft zich gericht  op het verzekeren van gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en het bevorderen van levenslang leren voor iedereen. Binnen dit doel moeten scholieren kennis en vaardigheden opdoen over duurzame ontikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Cultuur van vrede,geweldloosheid,diversiteit, en mondelinge burgerschap worden tegelijk gepromoot.

 

 Middels dit project is beoogd de VOJ- schoolbegeleiders en MULO directeuren in eerste instantie te trainen in interpersoonlijke communicatie vaardigheden. Per school zullen de schoolleiders en directeuren praktische sessies organiseren met hun leerkrachtenteam om de kennis en know how die zij gehad hebben tijdens het project over te dragen.

 

Het project is gesponsord door de United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). De certificaatuitreiking vond plaats op het Instiuut van de Opleiding voor Leraren.