Scholengemeenschap voortgezet onderwijs Moengotapoe een feit

Scholengemeenschap voortgezet onderwijs Moengotapoe een feit

27-10-2021

Op dinsdag 26 oktober 2021 heeft de officiële opening plaatsgevonden van de Scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs te Moengotapoe. De opening is verricht door de president van de Republiek Suriname, Z.E. Chandrikparsad Santokhi. Bij de openingsplechtigheid waren ook aanwezig vicepresident, Z.E. Ronnie Brunswijk, de voorzitter van De Nationale Assemblee, de heer Marinus Bee, de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, mevrouw Marie Levens, de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, mevrouw Gracia Emanuels, de minister van Openbare Werken, de heer Riad Nurmohamed en de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, de heer David Abiamofo.

De Scholengemeenschap Moengotapoe omvat het Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO), het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO), het Instituut voor het Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO), het Schakelinstituut voor Middelbaar Onderwijs (SMO) en het Natuurtechnisch Instituut (NATIN), alsook enkele leerkrachtenwoningen en een directeurswoning. Voor het schooljaar 2021-2022, zal worden gestart met het eerste leerjaar van voornoemde schooltypen. In dit kader zijn reeds gekwalificeerde leerkrachten en een directeur voor de Scholengemeenschap Moengotapoe aangetrokken.

De capaciteit van de scholengemeenschap is erop gericht om ongeveer 100 leerlingen te faciliteren, waarbij het accent niet alleen gericht is op het cognitief onderwijzen van de leerlingen maar ook tot het vormen van respectabele burgers. Met het oog hierop zal worden voortgegaan met het bouwen van sportfaciliteiten op de locatie van de scholengemeenschap zodat de leerlingen na het interactief volgen van de lessen kunnen sporten en creatief bezig kunnen zijn.

Tevens zal de scholengemeenschap, door een financiering van de Islamitic Development Bank (IsDB), gefaseerd worden uitgebreid met een schoolcampus waarbij één (1) schoolgebouw en zes (6) studentenflats nog bijkomen.

Het beleid van de regering-Santokhi is erop gericht om zoveel mogelijk het lager- en voortgezet onderwijs aan te bieden in concentratiegebieden waar voldoende leerlingen zich bevinden zowel in de stad, het district en het verre binnenland. Dit is één van de overwegingen geweest om de Scholengemeenschap Moengotapoe voor het voortgezet onderwijs op te zetten.

Uit voortgangsonderzoek is immers gebleken dat ouders/opvoeders, leerlingen en leerkrachten het decentralisatiebeleid voor het vestigen van scholen in de omgeving waar zij verblijven, in dit geval Moengotapoe, toejuichen. Het decentralisatiebeleid van de regering, op het gebied van onderwijs, zal daarom onverkort worden voortgezet om het onderwijs aan te bieden aan haar bevolking in hun leef- en woongebieden. Dit met inachtneming van de randvoorwaarden die nodig zijn om talentgericht onderwijs aan te bieden dat aansluit bij de huidige eisen van de 21ste eeuw.