Nieuwe directeur Algemeen Vormend Onderwijs aangesteld

Nieuwe directeur Algemeen Vormend Onderwijs aangesteld

05-11-2021

Op het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) is mevrouw Sherida Zalman-Bergraaf M.Ed. ingaande 1 november 2021 aangesteld als directeur Algemeen Vormend Onderwijs (AVO).

 Deze functie was vanaf augustus vacant. Tot voor kort was mevrouw Gracia Valies-Ormskirk M.Ed. B.A, directeur Beroepsonderwijs, belast met de waarneming in de functie van AVO-directeur.

De nieuwe AVO-directeur is al jaren verbonden aan het ministerie. Vóór haar aanstelling als directeur was zij hoofd van de afdeling inspectie Voortgezet Onderwijs Senioren (Inspectie VOS).

Intussen zijn de directeuren, onderdirecteuren, afdelingshoofden, coördinatoren, beleidsadviseurs en overig personeel van de aanstelling van mevrouw Zalman-Bergraaf op de hoogte gesteld.

Minister Marie Levens heeft een ieder gevraagd om de nieuwe AVO-directeur alle ondersteuning te geven bij het uitoefenen van haar taak.