Iedere aanvraag studiefinanciering krijgt eerlijke kans

Iedere aanvraag studiefinanciering krijgt eerlijke kans

22-09-2021

Studenten die bij de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) een aanvraag doen voor studiefinanciering en voldoen aan de voorwaarden zullen daarvoor in aanmerking komen. “Er is enige onduidelijkheid ontstaan over het verstrekken van de studiefinanciering, maar iedere aanvraag krijgt een eerlijke kans,” zegt mevrouw Gracia Valies-Ormskirk, directeur Beroepsonderwijs en waarnemend directeur Algemeen Vormend Onderwijs.

 

De departementsleiding begrijpt dat er vele verzoeken binnen zullen komen. Er zal door de NOB en een commissie van het MinOWC met de voorwaarden worden gewerkt, waarbij de adviezen gezamenlijk worden geformuleerd. De uiteindelijke beslissing wordt door de commissie van het MinOWC genomen.

 

Aanvraag voorwaarden

Voor het indienen van een aanvraag voor studiefinanciering dient de student aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • In het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit.
    Opmerking:
    Studenten die niet in het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit, maar wel in Suriname zijn geboren, alsook ingezetene zijn en voor wie reeds de Surinaamse nationaliteit is aangevraagd, kunnen ook in aanmerking komen voor een studielening;
  • Ingeschreven zijn op een opleiding van het universitair of het hoger beroepsonderwijs in Suriname.

 

Leenbedrag

Studenten kunnen een lening aangaan ter dekking van de directe- en indirecte studiekosten. Financiering kan aangevraagd worden voor:

Studeren in Suriname

  1. Inschrijfgeld, zoals vastgesteld door de onderwijsinstelling;
  2. Collegegeld, zoals vastgesteld door de onderwijsinstelling;
  3. Maandelijkse lening van maximaal SRD 875.

 

Voor een volledig overzicht bezoekt u de website van de NOB

http://fss.nobsuriname.com/studiefinanciering/

 

Geen buitenlandse financiering

Voorlopig is er SRD 10 miljoen ter beschikking voor studiefinanciering. Daarom is het nu niet mogelijk om leningen te verstrekken voor buitenlandse studies, zegt mevrouw Valies-Ormskirk. Er wordt prioriteit verleend aan studenten die lokaal een opleiding volgen. Deze studenten kunnen hun aanvraag bij de NOB indienen van 1 september tot en met 31 oktober 2021 voor opleidingen, die in de maanden oktober en november 2021 aanvangen.

 

Na 31 oktober 2021 zullen er geen aanvragen meer in ontvangst worden genomen voor de bovengenoemde periode. De volgende indieningsperiode zal tijdig worden bekendgemaakt voor opleidingen, die later starten.