Dit kan ik al; dat moet ik nog extra oefenen

Dit kan ik al; dat moet ik nog extra oefenen

16-12-2021

Als de leerkracht op de basisschool in Suriname in de klas rondkijkt, ziet ze leerlingen die veel van elkaar verschillen. Verschillen in uiterlijke kenmerken als etniciteit en geslacht. Maar ook verschillen in innerlijke kenmerken. Jason is bijvoorbeeld erg goed in redaktiesommen en maakt gemakkelijk vrienden. Revelino leest traag, maar is goed in kaartkennis. En Sharmila maakt na vele weken oefenen veel minder fouten bij het klokkijken. Het traditioneel onderwijs is meer sturend, leerstof gebonden en gericht op de gemiddelde leerling. Als we dit traditioneel onderwijs blijven aanbieden, dan missen wede kans om onze leerlingen maximaal te ontwikkelen. Hier wil het MINOWC in samenwerking met alle actoren een verandering in brengen. Daarom is zij in samenwerking met BEIP en CENASU gestart met het trainen en begeleiden van leerkrachten in het basisonderwijs in het aanbieden en toepassen van Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Ontwikkelingsgericht Onderwijs of OGO geeft de leerling de mogelijkheid zich steeds verder te ontwikkelen, uitgaande van het niveau waarop deze zich bevindt. Dit betekent dat ook het kind dat nog niet alle tafels kent, elke dag een stuk verder kan komen in de ontwikkeling. Er worden gerichte opdrachten gegeven om de gebieden waarin het kind minder sterk is, te versterken. Leerlingen worden zo meer verantwoordelijk voor het eigen leren. Tegelijkertijd heeft de leerkracht aandacht voor wat het kind al kan en waar er meer aandacht aan besteedt dient te worden. Het onderwijs wordt ingericht uitgaande van leeruitkomsten die duidelijk aangeven wat het kind moet kunnen en weten. In dit ontwikkelingsgericht onderwijs is er expliciet aandacht voor de meertaligheid, de gelijkheid en gelijkwaardigheid, culturele diversiteit en de fysieke en mentale gezondheid van het kind. Dit vanuit de visie competentieontwikkeling van alle leerlingen met oog voor zijn of haar talenten.

OGO is niet alleen een uitkomst voor leerlingen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben, maar biedt leerlingen die de stof sneller onder de knie hebben, ook meer kansen. De snelle leerlingen kunnen daadwerkelijk sneller gaan door zelfstandig te leren. Alle leerlingen volgen zo hun eigen leerweg en oefenen zelfstandig, maar ook samen met anderen, vraagstukken oplossen. Zo levert OGO ook de leerkracht veel op. De leerkracht weet op elk moment wat er aan de leerlingen aangeboden kan worden om maximale leerwinst te behalen. Zelfstandig werkende leerlingen geven de leerkracht ruimte om extra aandacht te bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Tegelijkertijd ontwikkelt de leerling tijdens groepsopdrachten belangrijke 21 -eeuwse vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en een cluster aan sociale vaardigheden.

Op 29 november 2021 is er een aanvang gemaakt met dit mooi trainings- en begeleidingstraject. In de eerste week zijn er op 50 scholen, 50 schoolleiders en 946 leerkrachten in 8 districten getraind. Uiteraard zullen alle scholen voorzien worden van de geplande trainingen. Duurzame veranderingen vergen tijd en gepaste begeleiding. Daarom is voor dit trainingstraject 2 jaren uitgetrokken. Wij zijn ervan bewust dat het ander moest, en samen tonen wij dat het anders kan in ons onderwijs. Een gedeelde en mooie ervaring van leerkracht en leerling bij OGO: dit kan ik al; dat moet ik extra oefenen.