DIRECTEUR CULTUUR: “MINISTERIE WERKT AAN  WET- EN REGELGEVING”

DIRECTEUR CULTUUR: “MINISTERIE WERKT AAN WET- EN REGELGEVING”

13-12-2021

Cultuur staat hoog op de agenda van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). Echter heeft de samenleving weinig begrip hiervoor, omdat die abstract lijkt. “Cultuur is meer dan dansen en muziek,” zei minister Marie Levens tijdens een op vrijdag 10 december 2021 belegde persconferentie. De bewindsvrouw gaf ook aan dat er in januari een C-richting komt op het voortgezet onderwijs, waarbij zang en dans een van de richtingen wordt. Minister Levens merkte op dat er binnen het Directoraat Cultuur ook veel bouwwerkzaamheden gaande zijn. Suriname staat trouwens op de Werelderfgoedlijst en er worden ook regelmatig archeologische vondsten gedaan.

De directeur van het Directoraat Cultuur, mw. Roseline Daan, gaf tijdens de persconferentie aan dat cultuur een hele opleving doormaakt. “Kunst is aan het groeien, maar ook binnen de cultuursector zien wij dynamische bewegingen ontstaan,” zei de Cultuurdirecteur. Volgens de directeur wordt er nu gewerkt aan wet- en regelgeving, omdat gebleken is dat teveel personen het binnenland van Suriname intrekken en wat het land toebehoort meenemen of in privécollecties plaatsen en in enkele gevallen worden bijvoorbeeld de artefacten tegen torenhoge bedragen doorverkocht.

Voor volgend jaar zal de samenwerking met buurtorganisaties worden opgepakt, zodat jongeren educatief beziggehouden kunnen worden op het gebied van bijvoorbeeld de knip- en naailessen en kunst. De Cultuurdirecteur spreekt van een ontwikkeling, die ook bijdraagt aan de vorming van de mens.

Een ander belangrijk aspect waar vrijwel de totale samenleving over praat zijn de normen en waarden. Ook de normen en waarden hebben de belangstelling van het MinOWC, waarbij in de laagste klassen zal worden gestart met het bijbrengen hiervan. “Zonder respect heb je de kernwaarden van je samenleving verloren,” zei de Cultuurdirecteur.