STATEMENT REGERING VAN DE REPUBLIEK SURINAME MINISTERIE VAN ONDERWIJS,WETENSCHAP EN CULTUUR

STATEMENT REGERING VAN DE REPUBLIEK SURINAME MINISTERIE VAN ONDERWIJS,WETENSCHAP EN CULTUUR

16-04-2020

STATEMENT REGERING VAN DE REPUBLIEK SURINAME MINISTERIE VAN ONDERWIJS,WETENSCHAP EN CULTUUR

Paramaribo, 15 april 2020,

Goedemiddag,


Hoewel aangekondigd was dat de scholen vandaag weer open zouden opengaan, kan dit helaas – gelet op de huidige stand van zaken met betrekking tot het COVID-19 besmettingsgevaar- niet doorgaan.

De partiële lockdown is met twee (2) weken verlengd en de criteria voor wat betreft social distance en hygiëne zullen nog lang van kracht blijven.

Intussen zijn er al een aantal leerkrachten op verschillende niveaus proactief begonnen met lespakketten samenstellen voor hun leerlingen. Verder hebben wij van verschillende kanten suggesties ontvangen voor wat betreft afstandsonderwijs.

Daarvoor zeggen we iedereen hartelijk dank.

U zult begrijpen dat er vanuit het ministerie zoveel mogelijk van een uniforme aanpak sprake moet zijn. 

Inmiddels hebben de schoolleiders en directeuren een schrijven ontvangen met instructies:
1. Elke leerkracht maakt een Whatsappgroep van de klas (dtkv ouders);
2. Dagelijks wordt de leerstof met opdrachten vanaf 8:00u a.m. aangeboden met bijbehorende instructies;
3. Het correctiemodel wordt de volgende dag samen met de andere leerstof opgestuurd.

Hierbij worden de volgende afspraken gemaakt:

De ouders kunnen dagelijks vragen stellen op een vast tijdstip.

De Whatsapp-groep wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van lessen.

Voor de leerlingen die niet via Whatsapp bereikt kunnen worden, zullen individuele lespaketten worden voorbereid.

Voor verdere optimalisering van het afstandonderwijs hebben alle directeuren en schoolleiders ook een survey ontvangen zodat we van elke school kunnen nagaan wat de stand van zaken is en in hoeverre de onderwijsgevenden voorbereid zijn voor de uitvoering.

Voor wat betreft de TV uitzendingen het volgende:

Allereerst bied ik mijn verontschuldigingen aan voor de fake berichtgevingen die zijn rondgestuurd hieromtrent.

Ik wil er dan ook op wijzen dat berichten die uitgaan van het ministerie altijd voorzien dienen te zijn van de handtekening van de
directeur. Of wordt het bericht door de minister zelf in de persconferentie afgekondigd.

De tijd om het uitzendschema samen te stellen heeft wat meer tijd in beslag genomen. We moesten rekening houden met landelijk bereik en met de lessen voor de verschillende leeftijdsgroepen. Maar het is zover.

De TV stations die nu zullen uitzenden zijn: NII (8.3), TV Binnenland (8.6) en Rasonic. Ook via DNA TV, Dime TV en ATV zullen de lessen binnenkort te volgen zijn.
De uitzendingen zijn op de weekdagen dagelijks om 9:00u. a.m. met een herhaling in de middag. In het weekend worden de uitzendingen nog een keer herhaald .

Ik verwijs u nu naar het volledig overzicht. Dit overzicht is ook te zien op onze FB page en onze website, namelijk:
- covid-19.sr
- education.gov.sr (website)

https://www.facebook.com/Ministerie-van-Onderwijs-Wetenschap-en-Cultuur-Minowc-690318941019001 (Facebook page)