Tweede opendag prebachelor programma

Tweede opendag prebachelor programma

26-08-2019

In het kader van de transformatie van het Instituut voor de Opleiding van Leraren naar een Academische opleiding heeft een  Commissie belast met de voorbereiding van het prebachelor  programma op 16 augustus een  tweede opendag gehouden. De belangstelling voor deze informatie dag,waarbij men zich kon registreren voor het gekozen vak was bijzonder groot.   

 

Het prebachelor programma (beter bekend als prebachelorjaar) duurt 1 cursusjaar  en beslaat 60 studiepunten /60 ECTS ( ECTS= afkorting van  European Credit Transfer System). Het jaar is bedoeld om de studenten te brengen op het vereiste niveau om een Academische Leraren Opleiding te kunnen volgen. Aan het einde van dit jaar krijgt de student een certificaat als hij/zij de 60 studiepunten behaald heeft, dw.z. als hij/zij voor  alle onderwijseenheden (modules) een voldoende heeft.

 

Instroomeisen & inschrijving

Om zich te kunnen inschrijven moet de student een middelbare opleiding hebben genoten. Indien er mensen zijn met een andersoortig diploma van middelbaar niveau, kunnen die zich altijd wenden tot het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten ( BOS ) om  te vragen naar gelijkstelling van het diploma. De eerste inschrijving was op maandag 19 augustus en wel voor de talen : Nederlands, Engels en Spaans.

 

Programma

Het prebachelor Programma bestaat uit 4 leerlijnen:  Wetenschappelijke Vorming, Beroepsvorming, Algemene vorming en Inleiding Vakinhoud. De leerlijn Wetenschappelijke Vorming biedt studenten een basis voor Wetenschappelijk denken en onderzoek. De leerlijn Beroepsvorming ontwikkelt kennis, en  inzicht over pedagogische, didactische, psycologische  en sociologische theorien i.v.m.onderwijs, en traint vaardigheden m.b.t. deze kennis en inzichten. De leerlijn Algemene Vorming traint studenten in studievaardigheden, in uitdrukkingsvaardigheden zowel mondeling als schriftelijk, en in ICT-vaardigheden De leerlijn Inleiding Vakinhoud is bedoeld om de student inzicht te verschaffen in de gekozen studierichting.

 

Geclusterde en opleidingspecifieke modules

De leerlijn Inleiding Vakinhoud is opgedeeld in clusters.

CLUSTERINDELING  INLEIDING VAKINHOUD
1 2 3 4 5  

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Beeldende vorming

Lichamelijke opvoeding

Biologie

Natuurkunde

Scheikunde

Economie

Wiskunde

Engels

Nederlands 

Spaans

Pedagogiek

 

Studierichtingen zijn geclusterd op basis van gemeenschappelijke elementen. Er zijn 5 clusters en de studieriching Pedagogiek is niet geclusterd. Een cluster is onderverdeeld in geclusterde modules, en   opleidingspecifieke  modules. De geclusterde modules zijn gebaseerd op de gemeenschappelijke elementen van de studierichingen, terwijl  de opleidingspecifieke modules zich specifiek  richten op de afzonderlijke  richtingen waaruit de clusters bestaan.

 

Hoe werkt de clustering in de praktijk

 Studenten uit een cluster, bijvoorbeeld  de cluster Talen die bestaat uit  Engels, Nederlands, en Spaans volgen samen de geclusterde modules: Inleiding in de Linguistiek , en Inleiding in de Literatuur. De opleidingspecifieke modules worden apart gevolgd. Studenten Nederlands volgen de modules voor Nederlands, die van Engels volgen de opleidingspeciefe modules bij Engels, en Spaans biedt ook zijn eigen opleidingspecieken modules.  Dus een student Nederlands moet volgen: Inleiding in de Linguistiek Inleiding in de Literatuur, Structuur van het Nederlands, en Communicatie in het Nederlands. Zo volgt een student Engels de geclusterde modules en  die welke onder Engels staan. 

 

 TALEN: ENGELS- NEDERLANDS-  SPAANS
No Geclusterd

ECTS

Niet-Geclusterd    

1

 

2

Inl.Linguïstiek

 

Inl. Literatuur

       
3     Engels Nederlands Spaans
4     Structuur van het Engels Structuur van het Nederlands Structuur van het Spaans
      Communicatie in het Engels Communicatie in het Nederlands Communicatie in het Spaans

 

Vervolgstudies

Het certificaat geeft toegang tot een Bacheloropleiding aan de Academische Lerarenopleiding. Een bacheloropleiding beslaat 3 jaar. De student krijgt na succesvolle afronding van de bachelorstudie een diploma/ een bachelorsgraad. Een afgestudeerde bachelorstudent is volledig bevoegd om les te geven op voj-niveau 

            Na een bacheloropleiding kan de student een tweejarige masteropleiding volgen, die hij/zij afrondt met een mastersdiploma/ mastersgraad. Een mastersgraad geeft toegang tot een PhD-studie ( Doctor of Philosophy). Afronding van deze studie wordt beloond met de graad van doctor.