Training voedseldeskundigen School Voedingsproject

Training voedseldeskundigen School Voedingsproject

04-11-2019

Er zijn drie deskundigen uit Brazilie op bezoek in Suriname om het proces en de kennis betreffende voedseldeskundigheid over te brengen aan een selecte dynamische groep van tien participanten gevormd uit mensen van verschillende ministeries. Deze groep zal ook verder worden geleid en ondersteund door een voedseldekundige van Surinaamse bodem. Dit is tevens de tweede activiteit binnen het Pilot School Voedings programma.

De training heeft als doel om het aspect betreffende de kwalitiet en kwantiteit van gezonde voeding in beeld te brengen, het samenstellen van menu’s die kunnen worden gebruikt op de vier geidentificeerde scholen om de gezondheid van de leerlingen te waarborgen door de gezonde voeding op maat aan te bieden. Er zal ook rekening worden gehouden met wat de kinderen gewend zijn te nuttigen in de thuisomgeving om ook die eetgewoontes in een gezond jasje te zetten en zorgen dat het toch lekker blijft!  

Op maandag 21 oktober 2019 was er een korte kennismaking en briefing met de Minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, Mw Lillian Ferrier, de Braziliaanse ambassadeur Laudemar Aguiar, de deskundigen uit Brazilie en de tien participanten. De ambassadeur gaf aan dat deze vorm van het aanbieden van gezonde voeding op scholen al 63 jaar lang door de Brazilianen wordt gedaan op alle niveaus binnen het Onderwijs. Hij vertelt vanwege de sociale-,  culturele-, gezondheids- en onderwijsaspecten van dit programma, is het noodzakelijk om met verschillende ministeries samen te werken. Deze integrale benadering is ook in Suriname toegepast. Er bestaat namelijk een werkgroep uit leden van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Ministerie van Volksgezondheid, Ministerie van Social Zaken en Volkshuisvesting en het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Ook zegt hij, dat het een uitdaging is om een  mind-shift bij de mensen te creeren, de meerwaarde van gezond eten in te zien.  

Minister mw Ferrier onderstreepte de grote uitdaging; de mind-shift creeren bij de Surinaamse gemeenschap, namelijk dat men bewust wordt dat gezonde voeding belangrijk is en dat men steeds meer de voordelen hiervan zal inzien zoals betere schoolprestaties van de leerlingen, zich beter kunnen concentreren en de fitte conditie van de leerlingen.  

Na de kennismaking en korte briefing met de minister, heeft de groep de vier geidentificeerde scholen in deze pilot program bezocht. Deze zijn: OS Sunnypoint 1 en 2, VOJ Koewarasan, OS Koewarasan 1 en 2 en Stichting Weid Mij Lammeren. De training die de volgende vier dagen zal volgen is een belangrijk onderdeel, namelijk: zorgen voor gezond eten voor de leerlingen. En één van de aspecten van dit School Voedings project is het betrekken van lokale boeren, voor het kunnen leveren van verse producten op de scholen. Met het oog hierop, is er ook gekozen om onder andere twee willekeurige lokale boeren te bezoeken om in deze fase alvast een idee te hebben hoe het er uitziet en in hoeverre het realistisch haalbaar zal zijn in de dichtbije toekomst enkele lokale boeren ook in dit proces van gezonde voeding mee te nemen in een samenwerking. Er zijn diverse voordelen aan dit pilot project gekoppeld. Kinderen die gezond eten en de voeding op het juiste moment aangeboden krijgen, hebben onder andere betere schoolprestaties. Verder krijgen we de leerkrachten en schoolleiders en ouders mee in deze gezonde levensstijl (mind shift), en krijgen de lokale boeren de mogelijkheid een extra afzetmarkt te creeren met als gevolg een samenwerking met de hele gemeenschap!