Prey Skoro tien jaar oud

Prey Skoro tien jaar oud

14-11-2019

Gezellig samenzijn, proosten, een dans-optocht, speeches en een presentatie waren onderdeel van het feestelijk gebeuren in Jeugdcentrum. Yvonne Karels-Helslijnen van Saga Interprojects ging in op de afgelopen jaren en gaf een overzicht van de ontwikkelingen van de Prey Skoro in Suriname.

Het initiatief begon tien jaar terug toen bleek dat er veel kinderen in de eerste klas (leerjaar drie) blijven zitten.  Er is allereerst gekeken naar wat men reeds in de regio doet op dit gebied. De keus voor een methode die past bij onze eigen situatie is een belangrijk onderdeel van de groei geweest. Volgens Karels-Helslijnen krijgen de kinderen spelenderwijs goed onderwijs mede dankzij het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur. Het ministerie heeft reeds bij de opstart haar ondersteuning gegeven middels beschikbaarstelling van leerkrachten voor de Preyskoro. Saga Interprojects heeft door de Jaren heen steeds geїnvesteerd in de leerkrachten.  

Tricia Blanca, hoofd van het Bureau Vroegschoolse Educatie, sprak op 13 november namens het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur de aanwezigen in het Jeugdcentrum toe. Zij feliciteerde de organisatie en alle stakeholders. Blanca prees de 100 procent ouderparticipatie en benadrukte de rol van de ouders. “Ouders zijn de meest belangrijke  factor om een stevige basis voor het jonge kind te leggen”, aldus Tricia Blanca.