Pre -Bachelor Commissie IOL ontvangt Minister Ferrier

Pre -Bachelor Commissie IOL ontvangt Minister Ferrier

04-06-2019

Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur werd ontvangen door de commissie pre- bachelor IOL en het docenten korps van het IOL. Deze ontmoeting is een vervolgmeeting van 10 april 2019.  De presentatie vond plaats op vrijdag 31 mei 2019. Het ging om een interactieve ontmoeting, waarbij de aanwezigen de ruimte kregen om feedback te geven op de transformatie van het IOL naar de Academische Leraren Opleiding Suriname, ALOS,  en eventuele onduidelijkheden voor te leggen.

De minister gaf de aanwezigen aan dat de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, constante dialoog met elkaar vereist.  Het gaat hierbij om de transformatie van het IOL naar Academische Leraren Opleiding Suriname, ALOS, en niet om integratie van ADEK en IOL. Er zal gewerkt worden aan het verheffen van de kwaliteit van alle docenten op alle niveaus.  De minister vroeg ook aan de docenten om na te gaan indien wij nog voldoen aan de eisen die gesteld worden aan docenten op dit niveau. Tijdens de laatst gehouden COHSOD meeting is het traject HRD strategy 2030 ingezet, waarbij alle opleidingen van het Caraibisch gebied op één lijn zijn.  

Tijdens de presentatie werd er ondermeer gesproken over de zorgpunten betreffende de transformatie, algemene vaardigheden, kennis, attitude, het doel alsook de instroomeisen. Mw. Renate de Bies, voorzitter pre-bachelor commissie IOL en Mw. Van Dijk, coördinator samenwerking ADEK en IOL,  gingen nader in op vragen. In de 2de week van  juli komt er een informatie dag voor nieuwe studenten over het pre- bachelor programma.

Vanuit de commissie is er een oproep gedaan aan de aanwezigen om samen te werken aan het transformatie traject en curricula van het pre-bachelor programma. Door samen te werken heeft dit traject meer kans van slagen. De aanwezigen toonden bereidwilligheid.