Kwaliteitsverbetering beroepsonderwijs

Kwaliteitsverbetering beroepsonderwijs

04-09-2019

Op 24 augustus 2019 heeft in de university guesthouse de presentatie plaatsgevonden van het vernieuwd opleidingsprofiel van de Leraren Opleiding Beroepsonderwijs (Lobo). Het nieuw curriculum zal vanaf het komend collegejaar gelden voor de opleidingen Bouwkunde, Mode Creatie & Commercie, en Onderwijskunde.

Het docenten team van Lobo heeft de afgelopen 2 jaren samen met het VVOB gewerkt aan de totstandkoming van het opleidingsprofiel en het uitwerken van de geselecteerde modules voor de beroepscompetenties. Dit binnen het getekende samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) en het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur. Er is uitgegaan van de drie grote pijlers: onderwijskunde, vakdidactiek en kwaliteitszorg bij het beroepsonderwijs. Elk resultaatgebied is zo geformuleerd dat Lobo competente leraren gaat afleveren aan het LBO onderwijs. Leraren die LBO-leerlingen gaan opleiden om zelfstandig te gaan deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Lobo directeur Manuella Veldkamp heeft de aanwezigen een uiteenzetting gegeven over het traject. Het team heeft Caricom-standaarden bestudeerd en gekeken naar hoe men zaken in Europa aanpakt, tegen de achtergrond van de Lobo visie en competentieprofiel van de leraar.

Minister Ferrier nam het competentie gericht opleidingsprofiel in ontvangst en zei blij te zijn met de vernieuwing die op het Lobo geїntroduceerd gaat worden. De bewindsvrouwe bedankte de directie van Lobo en een ieder die heeft gewerkt aan het bereiken van dit resultaat. Het geheel sluit goed aan bij het huidig beleid van het ministerie.  Er is een traject van vernieuwing ingezet door het ministerie van Onderwijs. Vernieuwing van de wetgeving, de onderwijsstructuur, en de onderwijscurricula. De minister gaf verder het belang aan om te kijken naar een goede aansluiting bij mogelijkheden op de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen in Suriname. Met name op het gebied van hospitality en creatieve vakgebieden moeten zaken verder ontwikkeld worden en moeten jongeren juist in de beroepsrichting meer kansen krijgen. Lobo is in deze belangrijk.

De minister riep docenten op gebruik te maken van de vele mogelijkheden om zich in landen als China te gaan specialiseren. Hun blik te gaan verruimen, terug te komen en zaken te incorporeren in de uitvoering van hun beroep.