Minister Levens installeert Nationale Taalraad voor Suriname

Taal neemt een voorname plaats in, in het leven van de mens. Taal is een eerste vereiste voor goede communicatie. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft op donderdag 2 december 2021 de Nationale Taalraad voor Suriname (NTS) geïnstalleerd. De Taalraad is in eerste instantie een adviesorgaan ter beschikking van het MinOWC.
Leerkrachten krijgen tools aangereikt tijdens ‘training for learning'

Leerkrachten krijgen tools aangereikt tijdens ‘training for learning'

‘Training for learning’ is het thema geweest van een training, die is verzorgd aan leerkrachten van de basisschool. Deze training is uitgevoerd in het kader van onderwijsvernieuwingen, waarbij onderwijsgevenden tools hebben gekregen in verband met deskundigheidsbevordering en waarbinnen aandacht is besteed aan het omgaan met leerstofachterstanden ten gevolge van de COVID-situatie.
Minister Levens ontvangt BvL/ALS-bestuur

Minister Levens ontvangt BvL/ALS-bestuur

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft op donderdag 18 november 2021 de besturen van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) ontvangen voor een bespreking. Hoewel door de vakbonden het verzoek was gedaan om met de minister en haar staf van gedachten te wisselen over het wensenpakket, is er ook gesproken over de onderwijsvernieuwingen en voortgangsrapporten.
MinOwc en Frans-Guyana bekijken mogelijkheden voor       herintroductie Franse taal op school

MinOwc en Frans-Guyana bekijken mogelijkheden voor herintroductie Franse taal op school

Er worden mogelijkheden bekeken om de Franse taal te herintroduceren in het onderwijs. Om mogelijkheden hiertoe te bespreken heeft een delegatie onder leiding van de vertegenwoordiger van de Franse ambassade in Suriname en Guyana, Jean-Pierre Avannier, een bezoek gebracht aan minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). Dit bezoek heeft op vrijdag 12 november 2021 plaatsgevonden.
Minister Levens en Nederlandse ambassadeur Van der Zwan identificeren samenwerkingsgebieden

Minister Levens en Nederlandse ambassadeur Van der Zwan identificeren samenwerkingsgebieden

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en de Nederlandse ambassadeur in Suriname, Henk van der Zwan, hebben mogelijkheden voor het verder intensiveren van de samenwerking op onderwijsgebied besproken. Specifieke aandachtspunten bij dit bezoek waren cultuur en onderwijs. De ambassadeur heeft op donderdag 11 november 2021 een bezoek gebracht aan de bewindsvrouw.
SCHOOLEIDERS EN BEGELEIDERS ONTVANGEN CERTIFICAAT NA CAPACITEITS TRAINING

SCHOOLEIDERS EN BEGELEIDERS ONTVANGEN CERTIFICAAT NA CAPACITEITS TRAINING

Het Bureau Voortgezet Onderwijs Junioren van het ministerie van Onderwijs Wetenshap en Cultuur is in mei dit jaar van start gegaan met de capaciteitsversterking van begeleiders en schoolleiders van 45 openbare Mulo scholen uit de districten Paramaribo,Wanica, Commewijne, Para en Saramacca.
WASH-PROJECT OFFICIEEL GELAUNCHED

WASH-PROJECT OFFICIEEL GELAUNCHED

In de vergaderzaal van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vond op donderdag 11 november 2021 de launch van het “Wash op scholen de drie-sterren benadering project” plaats. Wash staat voor water, sanitatie, hygiëne en educatie. Dit project is een samenwerking tussen de afdeling Curriculum ontwikkeling, afdeling Onderzoek en Planning, het onderdirectoraat Technische dienst van het ministerie en het Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef).
Ambassadeur Colombia brengt bezoek aan minister levens

Ambassadeur Colombia brengt bezoek aan minister levens

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) Marie Levens heeft op woensdag 10 november 2021 bezoek gehad van de ambassadeur van Colombia mw. Martha Cecilia Pinilla-Perdomo. De meerwaarde van het bezoek van de ambassadeur is het aangaan van betrekkingen tussen Colombia en Suriname op het gebied van onderwijs.
Johan Misiedjan en MinOWC-directoraten banen weg voor samenwerking

Johan Misiedjan en MinOWC-directoraten banen weg voor samenwerking

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) bekijkt via de directoraten Cultuur en Onderwijs hoe invulling te geven aan een samenwerking met de artiest Johan Misiedjan. De laatstgenoemde bracht op dinsdag 9 november samen met music-producer Jerrel Reyme een officieel bezoek aan het Cultuur-directeur Roseline Daan, die minister Marie Levens vertegenwoordigde. Daarbij waren ook de directeur Algemeen Vormend Onderwijs Sherida Zalman en Ernesto Muller, hoofdbeleidsmedewerker van het ministerie, aanwezig. “Ik heb begrepen dat er een nieuwe wind waait op het ministerie en bij het directoraat Cultuur en ik wilde graag kennismaken,” zegt Misiedjan.
Curriculum invoering kunst binnen onderwijsvernieuwingen wordt gescreend

Curriculum invoering kunst binnen onderwijsvernieuwingen wordt gescreend

Het invoeren van kunst binnen de onderwijsvernieuwingen is in vergevorderd stadium. Er worden door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) gesprekken gevoerd met Surinaamse en Jamaicaanse kunstenaars van het Manley Institute. “
Leerjaar 9 gaat van start in het district Sipaliwini

Leerjaar 9 gaat van start in het district Sipaliwini

Woensdag 10 november en Donderdag 11 november 2021, reist een groep leerkrachten af naar het binnenland om leerjaar 9 op maandag 15 november op te starten.
Nieuwe directeur Algemeen Vormend Onderwijs aangesteld

Nieuwe directeur Algemeen Vormend Onderwijs aangesteld

Op het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) is mevrouw Sherida Zalman-Bergraaf M.Ed. ingaande 1 november 2021 aangesteld als directeur Algemeen Vormend Onderwijs (AVO).
AVOND VWO/HAVO LELYDORP EEN FEIT

AVOND VWO/HAVO LELYDORP EEN FEIT

De directeur algemeen vormend onderwijs van het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur mevrouw Gracia Ormskirk heeft onlangs de opening van de avond Havo/Vwo in Lelydorp bijgewoond.
MinOWC houdt workshops voor schooldirecteuren en leraren leerjaar 9 over ontwikkelingsgericht onderwijs

MinOWC houdt workshops voor schooldirecteuren en leraren leerjaar 9 over ontwikkelingsgericht onderwijs

In het district Nickerie zijn er van 27 tot en met 30 oktober 2021 workshops gehouden voor schoolleiders en leraren van leerjaar 9 van het voortgezet onderwijs (vo) in het ontwikkelingsgericht leren en onderwijzen, het nieuwe onderwijssysteem dat dit schooljaar van start is gegaan. De workshops die in het district Marowijne zijn gestart op 20 oktober worden wekelijks in een ander district verzorgd. Dit traject is uitgezet tot december 2021. De vo(j) scholen van de districten Saramacca en Coronie zijn de volgende in de rij.
MinOWC schaft zes smart-televisies aan voor afstandsonderwijs

MinOWC schaft zes smart-televisies aan voor afstandsonderwijs

Er zijn door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) zes 50 inch smart-televisies aangeschaft. Zes muloscholen in de districten Sipaliwini, Brokopondo en Marowijne krijgen er elk één voor het creëren van een digitale leeromgeving, zodat de leerlingen enerzijds in groepsverband kunnen deelnemen aan afstandsonderwijs. Dit type onderwijs zal worden verzorgd door onder andere docenten van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) en collega vakleerkrachten van andere scholen.