HOME

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

 

 

 

 

 

 

 
NIEUWSBERICHTEN
Dit kan ik al; dat moet ik nog extra oefenen

Dit kan ik al; dat moet ik nog extra oefenen

Als de leerkracht op de basisschool in Suriname in de klas rondkijkt, ziet ze leerlingen die veel van elkaar verschillen. Verschillen in uiterlijke kenmerken als etniciteit en geslacht. Maar ook verschillen in innerlijke kenmerken. Jason is bijvoorbeeld erg goed in redaktiesommen en maakt gemakkelijk vrienden. Revelino leest traag, maar is goed in kaartkennis. En Sharmila maakt na vele weken oefenen veel minder fouten bij het klokkijken. Het traditioneel onderwijs is meer sturend, leerstof gebonden en gericht op de gemiddelde leerling. Als we dit traditioneel onderwijs blijven aanbieden, dan missen wede kans om onze leerlingen maximaal te ontwikkelen. Hier wil het MINOWC in samenwerking met alle actoren een verandering in brengen. Daarom is zij in samenwerking met BEIP en CENASU gestart met het trainen en begeleiden van leerkrachten in het basisonderwijs in het aanbieden en toepassen van Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
Naslagwerken als ondersteuning onderwijsbeleid Inheemse gebieden overhandigd aan minister Levens

Naslagwerken als ondersteuning onderwijsbeleid Inheemse gebieden overhandigd aan minister Levens

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft op dinsdag 7 december 2021 drie publicaties ontvangen van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).
DIRECTEUR CULTUUR: “MINISTERIE WERKT AAN  WET- EN REGELGEVING”

DIRECTEUR CULTUUR: “MINISTERIE WERKT AAN WET- EN REGELGEVING”

Cultuur staat hoog op de agenda van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). Echter heeft de samenleving weinig begrip hiervoor, omdat die abstract lijkt. “Cultuur is meer dan dansen en muziek,” zei minister Marie Levens tijdens een op vrijdag 10 december 2021 belegde persconferentie.
Onderwijs binnenland complex, maar niet vergeten

Onderwijs binnenland complex, maar niet vergeten

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) is zich bewust van de complexiteit van het lesgeven in het binnenland. De renovatie van scholen, het watertekort waarmee leerkrachten te kampen hebben, achterstallig onderhoud, de beschikbaarheid van geschikte dienstwoningen, veiligheid, transport van leerkrachten en stroomvoorziening zijn enkele aandachtspunten, die de aanpak van onderwijs in het achterland enigszins gecompliceerd maken.
Intersectorale aanpak voor ECD

Intersectorale aanpak voor ECD

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is menende een nationaal beleid voor de Early Childhood Development (ECD) uit te voeren. Dit kan zij echter niet alleen en meent dus een intersectorale aanpak te handhaven. De eerste stap hiertoe is gezet met een workshop voor de totstandkoming van een ECD Netwerk Suriname, waarin verschillende belanghebbenden zullen fungeren. De tweedaagse workshop is gehouden op 18 en 19 november 2021.
PEDOLOGISCH INSTITUUT OPENT OBSERVATIERUIMTE

PEDOLOGISCH INSTITUUT OPENT OBSERVATIERUIMTE

In verband met de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking heeft het Pedologisch Instituut van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur op vrijdag 3 december 2021 een test- en observatieruimte geopend aan de Commewijnestraat. De ruimte is bedoeld om kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben te begeleiden.

Minister Levens installeert Nationale Taalraad voor Suriname

Taal neemt een voorname plaats in, in het leven van de mens. Taal is een eerste vereiste voor goede communicatie. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft op donderdag 2 december 2021 de Nationale Taalraad voor Suriname (NTS) geïnstalleerd. De Taalraad is in eerste instantie een adviesorgaan ter beschikking van het MinOWC.
Leerkrachten krijgen tools aangereikt tijdens ‘training for learning'

Leerkrachten krijgen tools aangereikt tijdens ‘training for learning'

‘Training for learning’ is het thema geweest van een training, die is verzorgd aan leerkrachten van de basisschool. Deze training is uitgevoerd in het kader van onderwijsvernieuwingen, waarbij onderwijsgevenden tools hebben gekregen in verband met deskundigheidsbevordering en waarbinnen aandacht is besteed aan het omgaan met leerstofachterstanden ten gevolge van de COVID-situatie.
Minister Levens ontvangt BvL/ALS-bestuur

Minister Levens ontvangt BvL/ALS-bestuur

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft op donderdag 18 november 2021 de besturen van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) ontvangen voor een bespreking. Hoewel door de vakbonden het verzoek was gedaan om met de minister en haar staf van gedachten te wisselen over het wensenpakket, is er ook gesproken over de onderwijsvernieuwingen en voortgangsrapporten.
MinOwc en Frans-Guyana bekijken mogelijkheden voor       herintroductie Franse taal op school

MinOwc en Frans-Guyana bekijken mogelijkheden voor herintroductie Franse taal op school

Er worden mogelijkheden bekeken om de Franse taal te herintroduceren in het onderwijs. Om mogelijkheden hiertoe te bespreken heeft een delegatie onder leiding van de vertegenwoordiger van de Franse ambassade in Suriname en Guyana, Jean-Pierre Avannier, een bezoek gebracht aan minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). Dit bezoek heeft op vrijdag 12 november 2021 plaatsgevonden.
Minister Levens en Nederlandse ambassadeur Van der Zwan identificeren samenwerkingsgebieden

Minister Levens en Nederlandse ambassadeur Van der Zwan identificeren samenwerkingsgebieden

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en de Nederlandse ambassadeur in Suriname, Henk van der Zwan, hebben mogelijkheden voor het verder intensiveren van de samenwerking op onderwijsgebied besproken. Specifieke aandachtspunten bij dit bezoek waren cultuur en onderwijs. De ambassadeur heeft op donderdag 11 november 2021 een bezoek gebracht aan de bewindsvrouw.
SCHOOLEIDERS EN BEGELEIDERS ONTVANGEN CERTIFICAAT NA CAPACITEITS TRAINING

SCHOOLEIDERS EN BEGELEIDERS ONTVANGEN CERTIFICAAT NA CAPACITEITS TRAINING

Het Bureau Voortgezet Onderwijs Junioren van het ministerie van Onderwijs Wetenshap en Cultuur is in mei dit jaar van start gegaan met de capaciteitsversterking van begeleiders en schoolleiders van 45 openbare Mulo scholen uit de districten Paramaribo,Wanica, Commewijne, Para en Saramacca.
WASH-PROJECT OFFICIEEL GELAUNCHED

WASH-PROJECT OFFICIEEL GELAUNCHED

In de vergaderzaal van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vond op donderdag 11 november 2021 de launch van het “Wash op scholen de drie-sterren benadering project” plaats. Wash staat voor water, sanitatie, hygiëne en educatie. Dit project is een samenwerking tussen de afdeling Curriculum ontwikkeling, afdeling Onderzoek en Planning, het onderdirectoraat Technische dienst van het ministerie en het Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef).
Ambassadeur Colombia brengt bezoek aan minister levens

Ambassadeur Colombia brengt bezoek aan minister levens

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) Marie Levens heeft op woensdag 10 november 2021 bezoek gehad van de ambassadeur van Colombia mw. Martha Cecilia Pinilla-Perdomo. De meerwaarde van het bezoek van de ambassadeur is het aangaan van betrekkingen tussen Colombia en Suriname op het gebied van onderwijs.
Johan Misiedjan en MinOWC-directoraten banen weg voor samenwerking

Johan Misiedjan en MinOWC-directoraten banen weg voor samenwerking

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) bekijkt via de directoraten Cultuur en Onderwijs hoe invulling te geven aan een samenwerking met de artiest Johan Misiedjan. De laatstgenoemde bracht op dinsdag 9 november samen met music-producer Jerrel Reyme een officieel bezoek aan het Cultuur-directeur Roseline Daan, die minister Marie Levens vertegenwoordigde. Daarbij waren ook de directeur Algemeen Vormend Onderwijs Sherida Zalman en Ernesto Muller, hoofdbeleidsmedewerker van het ministerie, aanwezig. “Ik heb begrepen dat er een nieuwe wind waait op het ministerie en bij het directoraat Cultuur en ik wilde graag kennismaken,” zegt Misiedjan.